Expo ingeblikt Sjarabang

22.09.2022 tot 31.01.2023 - Expo Ingeblikt

De wereld rondom ons voelt vaak ongrijpbaar en moeilijk te doorgronden. We worden geconfronteerd met een voortdurende stroom aan prikkels. Het is een menselijke behoefte om wat ons omringt te categoriseren en rust te vinden door te structureren en te scheppen. Hierbij ervaren we de drang om uitdrukking te geven aan ons (innerlijke) mens- en wereldbeeld. Kunst biedt zich dan onmiskenbaar als expressiemiddel aan. 


Dit vormt ook de gemene deler bij de kunstenaars in ‘Ingeblikt’: de innerlijke drang tot creëren veruitwendigt zich in een authentieke en directe beeldtaal. Het centraal stellen van dit verwerkingsproces wordt dan ook beaamd door de veelheid aan artistieke media.

Elk van de werken van de tentoonstelling weerspiegelt de verhouding van de
artiest tot zichzelf, zijn (nabije) omgeving en universele waarden en verlangens. Ze zitten ingeblikt in microscopische details, innige settings en publieke optochten. Kunst capteert zo de wereld en maakt haar (be)grijpbaar.

De tentoongestelde werken kwamen tot stand tijdens diverse kampen en open
ateliermomenten. De expo werpt hiermee een blik op (iets meer dan) tien jaar atelier Sjarabang.

De expo INGEBLIKT is te zien van 22.09.2022 tot 31.01.2023 in het creatief vormingscentrum Destelheide - Destelheidestraat 66 - 1653 Dworp

Terug naar blog